DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3600.JPG Header01.jpg NIX18-banner.png Soest Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding bestuursmededeling 15 - 5

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 31 mei, 20 uur

Woensdag 31 mei is er een Algemene Ledenvergadering. Vanaf 19.45 uur is de inloop, om 20 uur start de vergadering. Iedereen is van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Na afloop is er tijd voor een drankje. De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening, presentielijst
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen Notulen ALV 4 november2022
 4. Nieuwe kleding 2023-2029
 5. Staat van baten en lasten en begroting 2023-24
 6. Contributievaststelling 2023/24
 7. Verantwoording Keuze Energielasten 2023
 8. Commissie Duurzaamheid en footprint 2023
 9. Presentatie nieuwe spelvorm 5 x 5
 10. Rooster aftredende bestuursleden en herbenoemingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De voorlopige notulen van de ALV van 4 november jl. en de stukken horend bij agendapunt 5 + 6 zijn na inlog te vinden: -> Club -> Documenten -> ALV.

Tot 31 mei!

Het Bestuur